Follow

Tuấn Tân sinh ngày 02/04/1991 là một chuyên viên SEO , tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Tân đã được mời sang DUBAI làm bên lĩnh vực game giải trí. Tại DUBAI, Tân đã học được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực game.

More From This Author

Over 0 views of this Author’s content on Klusster.

Host your content on Klusster and reach more people through the power of together!

Learn More

Over 0 views of this Author’s content on Klusster.

Host your content on Klusster and reach more people through the power of together!

Learn More