Follow

Trang Tuyển Sinh tự hào là đơn vị đi đầu trên cả nước về Tổ chức thi và luyện thi Chứng chỉ Tiếng Anh A2 B1 B2 Khung tham chiếu Châu Âu; Chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản theo thông tư 03/2014/ công nghệ thông tin; Chứng Chỉ Tin Học MOS, IC3, ngoài ra còn có các chứng chỉ TOEFL IBT, TOEIC…

More From This Author

Over 0 views of this Author’s content on Klusster.

Host your content on Klusster and reach more people through the power of together!

Learn More

Over 0 views of this Author’s content on Klusster.

Host your content on Klusster and reach more people through the power of together!

Learn More