Follow

Hangtra.com là một đơn vị uy tín chuyên cung cấp các loại đồ pha trà cao cấp, chất lượng và giá cả tốt nhất trên thị trường Việt Nam. Các sản phẩm Hằng Trà bao gồm: Ấm Tử Sa, bộ ấm chén tử sa, trà cụ... #hangtra #amtusa #amtusahangtra #amchentusa Website: https://hangtra.com

Over 20 views of this Author’s content on Klusster.

Host your content on Klusster and reach more people through the power of together!

Learn More
Những vòng tròn đồng tâm trong lòng ấm tử sa

Những vòng tròn đồng tâm trong lòng ấm tử sa

Ấm tử sa Hằng Trà sử dụng loại đất đặc biệt không thể đúc khuôn hoặc dùng phương pháp quay trên kệ truyền thống

Over 20 views of this Author’s content on Klusster.

Host your content on Klusster and reach more people through the power of together!

Learn More